เจ้าแม่กวนอิม นครสวรรค์ 2552

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 หลังที่มีการแสดงปิดงานของงานตร ุษจีนนครสวรรค์ องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม มีผู้ศรัทธาเข้ามาชมบารมี นับร้อย กับเข้าประทับในวันนี้
[yflash]http://www.youtube-nocookie.com/v/FrPaWf1PYLA&hl=en&fs=1[/yflash]