ไมโครซอฟท์ซีเคียวริตี้อัพเดทของเดือนสิงหาคม 2552
บทความโดย: Thai Windows Administrator Blog

การอัพเดทวินโดวส์ในเดือนสิงหาคมนี้นับว่าเป็นงานหนักของ Admin อีกครั้ง เนื่องจากไมโครซอฟท์ออกซีเคียวริตี้อัพเดทถึง 9 ตัวด้วยกัน ถึงจะเป็นงานหนักแต่เพื่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ Admin ทุกท่านรวมถึงผู้ใช้ทั่วไปก็อย่าลืมทำการอัพเดทให้เรียบร้อยกันนะครับ

รายละเอียด
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 ไมโครซอฟท์ได้ประกาศ "Microsoft Security Update for August 2009" หรือที่เรียกกันในหมู่แอดมินว่า "Patch Tuesday" จำนวน 9 ตัว เป็นอัพเดทของวินโดวส์จำนวน 7 อัพเดท (มี 3 อัพเดทที่ร้ายแรงระดับวิกฤต) เป็นอัพเดทของ Microsoft Office จำนวน 1 อัพเดท และเป็นอัพเดทของ Windows Server จำนวน 1 อัพเดท โดยมีรายละเอียดการอัพเดทและรายชื่อเวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

? อัพเดทที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤต (Critical)
อัพเดทที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤต (Critical) มีจำนวน 5 ตัว ดังนี้
? MS09-043 สำหรับแก้ไขจุดบกพร่องของ Office
? MS09-044 สำหรับแก้ไขจุดบกพร่องของ Windows
? MS09-039 สำหรับแก้ไขจุดบกพร่องของ Windows Server
? MS09-038 สำหรับแก้ไขจุดบกพร่องของ Windows
? MS09-037 สำหรับแก้ไขจุดบกพร่องของ Windows

หมายเหตุ: เรียงตามหมายเลข Bulletin

MS09-043: Vulnerabilities in Microsoft Office Web Components Could Allow Remote Code Execution (957638)
อัพเดทลิงค์: Microsoft Security Bulletin MS09-043 - Critical: Vulnerabilities in Microsoft Office Web Components Could Allow Remote Code Execution (957638)
ผลกระทบ: Remote Code Execution
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Microsoft Office XP Service Pack 3
- Microsoft Office 2003 Service Pack 3
- Microsoft Office 2000 Web Components Service Pack 3
- Microsoft Office XP Web Components Service Pack 3
- Microsoft Office 2003 Web Components Service Pack 3
- Microsoft Office 2003 Web Components for the 2007 Microsoft Office System Service Pack 1
- Microsoft Office Small Business Accounting 2006
- Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1
- Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition Service Pack 3
- Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition Service Pack 3
- Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition Service Pack 1
- Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition Service Pack 1
- Microsoft BizTalk Server 2002

MS09-044: Vulnerabilities in Remote Desktop Connection Could Allow Remote Code Execution (970927)
อัพเดทลิงค์: Microsoft Security Bulletin MS09-044 - Critical: Vulnerabilities in Remote Desktop Connection Could Allow Remote Code Execution (970927)
ผลกระทบ: Remote Code Execution
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- RDP 5.0, 5.1 และ 5.2 บน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
- RDP 5.1, 5.2, 6.0 และ 6.1 บน Windows XP Service Pack 2
- RDP 5.2 และ 6.1 บน Windows XP Service Pack 3
- RDP 5.2 และ 6.1 บน Windows XP Professional x64 Service Pack 2
- RDP 5.2 และ 6.0 บน Windows Server 2003 Service Pack 2
- RDP 5.2 และ 6.0 บน - Windows Server 2003 x64 Service Pack 2
- RDP 5.2 บน Windows Server 2003 with SP2 Itanium-based
- RDP 6.0 บน Windows Vista
- RDP 6.1 บน Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Vista Service Pack 2
- RDP 6.0 บน Windows Vista x64
- RDP 6.1 บน Windows Vista x64 Service Pack 1 และ Windows Vista x64 Service Pack 2
- RDP 6.1 บน Windows Server 2008 32-bit และ Windows Server 2008 32-bit Service Pack 2
- RDP 6.1 บน Windows Server 2008 x64 และ Windows Server 2008 x64 Service Pack 2
- RDP 610 บน Windows Server 2008 Itanium-based และ Windows Server 2008 Itanium-based Service Pack 2
- RDP Client for Mac 2.0

MS09-039: Vulnerabilities in WINS Could Allow Remote Code Execution (969883)
อัพเดทลิงค์: Microsoft Security Bulletin MS09-039 - Critical: Vulnerabilities in WINS Could Allow Remote Code Execution (969883)
ผลกระทบ: Remote Code Execution
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 Itanium-based

MS09-038: Vulnerabilities in Windows Media File Processing Could Allow Remote Code Execution (971557)
อัพเดทลิงค์: Microsoft Security Bulletin MS09-038 - Critical: Vulnerabilities in Windows Media File Processing Could Allow Remote Code Execution (971557)
ผลกระทบ: Remote Code Execution
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
- Windows XP Service Pack 2 and Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 Itanium-based
- Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1, และ Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64, Windows Vista x64 Service Pack 1, และ Windows Vista x64 Service Pack 2
- Windows Server 2008 32-bit และ Windows Server 2008 32-bit Service Pack 2
- Windows Server 2008 x64 และ Windows Server 2008 x64 Service Pack 2
- Windows Server 2008 Itanium-based และ Windows Server 2008 Itanium-based Service Pack 2

MS09-037: Vulnerabilities in Microsoft Active Template Library (ATL) Could Allow Remote Code Execution (973908)
อัพเดทลิงค์: Microsoft Security Bulletin MS09-037 - Critical: Vulnerabilities in Microsoft Active Template Library (ATL) Could Allow Remote Code Execution (973908)
ผลกระทบ: Remote Code Execution
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
บน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:
- Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 2
- Microsoft Outlook Express 6 Service Pack 1
- Windows Media Player 9

บน Windows XP Service Pack 2 and Windows XP Service Pack 3:
- Microsoft Outlook Express 6
- Windows Media Player 9
- Windows Media Player 10
- Windows Media Player 11

บน Windows XP Professional x64 Service Pack 2:
- Microsoft Outlook Express 6
- Windows Media Player 10
- Windows Media Player 11

บน Windows Server 2003 Service Pack 2:
- Microsoft Outlook Express 6
- Windows Media Player 10

บน Windows Server 2003 x64 Service Pack 2:
- Microsoft Outlook Express 6
- Windows Media Player 10

บน Windows Server 2003 with SP2 Itanium-based:
- Microsoft Outlook Express 6

บน Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1, และ Windows Vista Service Pack 2:
- Windows Media Player 11

บน Windows Vista x64, Windows Vista x64 Service Pack 1, และ Windows Vista x64 Service Pack 2:
- Windows Media Player 11

บน Windows Server 2008 32-bit และ Windows Server 2008 32-bit Service Pack 2:
- Windows Media Player 11

บน Windows Server 2008 x64 และ Windows Server 2008 x64 Service Pack 2:
- Windows Media Player 11