ปลาบู่ทอง 4[yflash]http://www.youtube.com/v/Je_VOoq0Q94&hl=en&fs=1[/yflash]