ปลาบู่ทอง 6[yflash]http://www.youtube.com/v/RUIwu2peZmY&hl=en&fs=1[/yflash]