คุณครูค่ะ! วิทยาศาสตร์ ชนิดไดที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ ใช้เครื่องมือชนิดใด มันทำงานอย่างไร ใครเป็นผู้คิดค้น เก่งจัง ทำไม เเม่นยำดีจัง เขาพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันได้อย่างไร