คนใจดี สมองดีด้วยคนใจดีจะมีสมองพัฒนามากกว่านอกจากเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้ว ข้อดีของการเป็นคนใจดียังมีมากกว่านั้นอีกค่ะ
สาเหตุมาจากผลการวิจัยของดอกเตอร์เกรแฮม เมอร์เรย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ


ดอกเตอร์เกรแฮม เมอร์เรย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ทำการวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสมองในอาสาสมัครชายจำนวน 41 คน ด้วยการให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคนอื่น การแสดงอารมณ์และความชอบในการทำให้คนอื่นมีความสุข และนำผลสแกนสมองมาวิจัยควบคู่ พบว่า

คนที่มีความเป็นมิตรและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีเนื้อเยื่อสมองมากกว่าคนทั่วไปหลายส่วน อาทิ ส่วนที่ใช้ในการประมวลข้อมูล การตัดสินใจ การวางแผน และการบริหารงาน ดอกเตอร์เกรแฮม กล่าว


ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้สรุปได้ว่า


มุมมองในการดำเนินชีวิตและบุคลิกมีความสัมพันธ์กับสมองบางส่วนโดยตรง และทำให้เข้าใจถึงเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์แต่ละคน

นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมก็มีส่วนในการพัฒนาเนื้อเยื่อสมองด้วยเช่นกัน เพราะจากการวิจัยพบว่า คนที่อยู่ในสภาพสังคมที่ดี เนื้อเยื่อสมองก็จะพัฒนามากกว่า

อยากมีแต่คนรักและสมองดี รีบมาเป็นคนใจดีกันเถอะ …คนใจดีจะมีสมองพัฒนามากกว่า(จาก สำนักข่าวไทย)