แจ้งปัญหาการใช้งานจาก จิ้งจอกอัคคี Firefox

เข้าใช้งานใน ไฮ7 (ข้อความจากผู้มาเยี่ยม) ไม่ได้ครับจาก ไฟฟอกซ์ แต่ IE ใช้งานได้ตามปกติครับ