ตัวอย่างตำนาน สมเด็จพระนเรศวร ภาค 3


เพื่อให้คนไทยได้สำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอน
ที่บรรพชนได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติไทย
ว่ายากลำบากขนาดไหน กว่าจะมาเป็นไทย
จนถึงทุกวันนี้


[yflash]http://www.youtube.com/v/RAxrSYe4J_U&hl=en&fs=1[/yflash]