...ทำใจหล่ะเด้ออ้าย...


หากประคองมองความกลุ้ม เทียวสุมใจให้ยากนี่ แนวบ่ดีเฮ็ดให้เศร้า จักสิเว้าว่าจั่งได๋

เป็นย่อนความที่ฮักใคร่ เทียวตามไล่ให้มัวหมอง น้ำตานองสองหน่วยตา จักสิหาทางได๋แก้

ใจหนึ่งแคร์ใจหนึ่งฮ้าย เว้าไส่หลายกะคือว่า ความเก็บกดหยดน้ำตา กะไหลทามาอาบแก้ม บ่อาจแย้มยิ้มไส่ไผ

โบราณสอนว่ารักใคร่ พ้อใหม่ ใหม่กะคือสุข ส่วนฮักหลายกลายเป็นทุกข์ บ่อาจสุขเสมอได้

ปานว่าไฟมาเผาร่าง ทางหัวใจกะฮ้อนฮ่น จักแม่นทนฮ้อนฮักอ้าย บ่หมายตั้งได้ดั่งใจ

เวรกรรมได๋ที่เคยข้อง อย่าเทียวจองปองนำไล่ ขอสิ้นสุดหยุดฮักไว้ ทำใจแล้วหล่ะพี่เอ๊ยยยยยย

[Radio]http://baanmaha.us/jolo/Pare/doheart.mp3[/Radio]