วิธีป้องกันวัชพืชวิธีป้องกันวัชพืชวัชพืชหรือหญ้าที่ขึ้นมาเป็นตัวแย่งอาหารจากต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ไม่สวยงาม และยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งสะสมของโรคแมลงบางชนิด
การป้องกัน

1. ควรใช้เมล็ดพืชปลูกที่ปราศจากเมล็ดวัชพืชปน เพราะจะไม่ทำความเสียหายให้พืชปลูก นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องป้องกันการระบาดของวัชพืชเป็นอย่างดี

2. ควรระมัดระวังการใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสดอย่าใช้ปุ๋ยคอกที่ยังใหม่ โดยยังไม่ได้หมัก เพราะการหมักจะทำลายการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ ส่วนปุ๋ยพืชสดควรใช้ขณะพืชนั้นยังไม่มีเมล็ด

3. ดินที่ใช้ควรปราศจากเมล็ด เหง้า หรือหัววัชพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรควรสะอาดไม่มีส่วนต่าง ๆ ของวัชพืช หรือเมล็ดวัชพืชติดอยู่

4. หมั่นดูแลแปลงเพาะปลูก ควรถอนวัชพืชเมื่อยังเป็นต้นอ่อน เพราะรากหยั่งดินยังไม่ลึก ง่ายต่อการถอนและไม่มีการแพร่กระจาย เพราะยังไม่มีเมล็ด

5. การเลือกเวลาปลูกเป็นการป้องกันวิธีหนึ่งเมล็ดวัชพืชมักอยู่ตามหน้าดินหรือระดับตื้น ๆ

เมื่อได้ฝนต้นฤดูการเพาะปลูกพืช เมล็ดเหล่านั้นจะงอก ควรเก็บวัชพืชออกเสียก่อน แล้วจึงปลูกพืชที่ต้องการ แม้การปลูกพืชจะล่าช้าออกไป แต่ก็ช่วยให้ปริมาณวัชพืชลดลง
รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าอยากให้ต้นไม้ดูสวยงาม ก็ควรป้องกันวัชพืชตั้งแต่ปลูกต้นไม้จะดีกว่า…
จาก นสพ. เดลินิวส์