ชีวิตมีคุณค่า…เพิ่มอายุให้ยืนยาวชีวิตมีคุณค่า…เพิ่มอายุให้ยืนยาวแม้มนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอมตะได้เหมือนในการ์ตูนหรือเทพนิยาย ที่เพียงขอพรจากเทพเจ้ามังกรก็อาจประสบความสำเร็จ แต่การตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไร หรือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม กลับมีผลทำให้อายุยืนขึ้นได้เช่นกัน …


“เราพบว่า คนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่จะมีอายุที่ยืนยาวกว่าคนที่ไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เช่น การได้เสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือเรื่องเล็กน้อย เช่น การอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งให้จบ ก็มีผลทั้งสิ้น” ดร.แพทริเซีย บอยล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาและจิตวิทยาแห่ง Rush University Medical Center ในชิคาโกกล่าว


“ถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิต คุณจะพบว่าชีวิตคุณมีคุณค่า และนั่นจะทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น”


บอยล์และทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษาผู้สูงอายุจำนวน 1,238 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาเรื่องความจำเสื่อม และอายุโดยเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการวิจัยคือ 78 ปี ซึ่งพบว่า ชีวิตหลังการเกษียนของผู้สูงอายุที่ผันตัวมาเป็นอาสาสมัคร มีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ว่าง ๆ


ซึ่งในจุดนี้ ดร.บอยล์ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิดขึ้นเพราะเหตุใด แต่อาจเป็นไปได้ว่า ความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น เป็นพลังส่งต่อให้กับระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้ยังทำงานได้อย่างดี และความสุขทางใจนี้ก็ยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันโรคเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในวัยสูงอายุด้วย

สอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.แกรี่ เคนเนดี้ ผู้อำนวยการของ Montefiore Medical Center แห่งนิวยอร์กที่ให้ความเห็นว่า เขามักจะพบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตมักจะมีสุขภาพที่แย่ลง

“อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ระหว่างการมีเป้าหมายในชีวิต กับการมีอายุยืนยาวในผู้สูงอายุ ซึ่งต้องคาดหวังว่าในงานวิจัยชิ้นต่อไปจะได้พบตัวแปรอื่น ๆ มากกว่านี้”


จาก นสพ. ผู้จัดการ