นอนฮู้ หมายถึง หลับง่าย หลับสบาย หลับอย่างมีความสุข ปกติสิใช้กับเด็ก ส่วนเฒ่าๆอย่างอ้ายศรีฯหรือ อ้ายพลสิเอิ้นว่า นอนกินบ้านกินเมือง นอนฮู้