กล้ำกลืน พัชรา แวววรรณ[yflash]http://www.youtube.com/v/pXwK4rW7QlI&hl=en&fs=1[/yflash]