เจ็บนิดเดียว นิตยา บุญสูงเนิน[yflash]http://www.youtube.com/v/1Zbbhtax2pU&hl=en&fs=1[/yflash]