การละเล่นพื้นบ้านชื่อ
ล้อหลุม
ภาคใต้
จังหวัด ภูเก็ต



อุปกรณ์และวิธีการเล่น
อุปกรณ์
๑. ลานสำหรับเล่น
๒. ลูกบอล
วิธีการเล่น
๑. ผู้เล่นจะเล่นกี่คนก็ได้ แต่ละคนขุดหลุมตนเอง
๒. มีการเป่ายิ้นฉุบว่าใครจะได้ล้อลูกบอลลงหลุมก่อน (ชุบคือการที่ใครพูดก่อนก็ได้เล่นก่อน)
๓. ขีดเส้นเพื่อที่จะเป็นที่ยืนล้อลูกบอลลงหลุม
๔. คนที่ล้อลูกบอลจะต้องไปยืนตรงตำแหน่งที่ขีดไว้
๕. คนที่เหลือต้องวิ่งไปที่หลุมนั้น
๖. เมื่อล้อลงไปในหลุมของใคร เจ้าของหลุมต้องวิ่งมาจับลูกบอลปาคนอื่น ๆ
๗. ถ้าปาลูกบอลถูกใคร คนนั้นจะต้องไปล้อลูกบอลลงหลุมต่อไป
๘. ถ้าปาไม่ถูก คนปาจะต้องเอาก้อนหินใส่หลุมตัวเอง แล้วต้องนำลูกบอลปาคนอื่นอีก
๙. เล่นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ แล้วนับดูว่า หลุมของใครมีก้อนหินถึงตามกำหนด ซึ่งอาจกำหนด ๕ ลูก๑๐ ลูกก็ได้

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
เล่นได้ทุกเวลา แต่ให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่

คุณค่า/แนวคิด/สาระ
๑. เป็นการละเล่นที่ฝึกความว่องไว
๒. เป็นการเล่นที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมาย ก็ให้ความสนุกเพลิดเพลินได้
๓. มีผู้เล่นหลายคนทำให้เกิดความสนิทสนมและความร่วมมือในการเล่นเป็นอย่างดี เป็นการสร้างความรักสามัคคี