เอ้ .. แปลว่า ตบแต่งทำให้งดงาม เช่น เอ้บั้งไฟ หมายถึง ตกแต่งบั้งไฟให้สวยงาม
หรือแปลว่า สวยงาม เช่น บ้านโนนสาวเอ้ (ชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง) หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดอนผู้สาวบ้านนี้มีแต่ผู้งามๆ เป็นต้น