กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: ทำบุญวันเกิด

 1. #1
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,760

  เรื่องฮิตน่าอ่าน ทำบุญวันเกิด  การทำบุญวันเกิด


  ความเป็นมา
  อันประเพณีที่จะ ทำบุญวันเกิด ขึ้นนี้เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวช ไม่ใช่ทำอย่างจีนหรือฝรั่ง ด้วยทรงพระราชดำริเห็นว่าการมีอายุยืนมาบรรจบรอบปีครั้งหนึ่งๆ ไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันประเสริฐ ควรยินดี เมื่อรู้สึกยินดีก็ควรจะบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น ให้สมกับที่มีน้ำใจยินดี และไม่ประมาท เพราะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะอยู่ไปบรรจบรอบปีเช่นนี้อีกหรือไม่ ถึงวันเกิดปีหนึ่งเป็นที่เตือนใจครั้งหนึ่ง ให้รู้สึกว่าอายุล่วงไปต่อความตายอีกก้าวหนึ่งชั้นหนึ่ง เมื่อรู้สึกเช่นนั้น จะได้บรรเทาความมัวเมาประมาทในชีวิตเสียได้ นี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสาเหตุให้ มีการทำบุญวันเกิดขึ้นเรียกว่า เฉลิมพระชนมพรรษา
  ทำบุญวันเกิด
  การที่ทรงทำในครั้งนั้นปรากฏว่ามีการสวดมนต์เลี้ยงพระ ๑๐ รูป เป็นการน้อยๆ เงียบๆ ครั้นต่อมาก็มีเจ้านายขุนนางทำบุญวันเกิดกันชุกชุมขึ้น แต่การทำบุญเกี่ยวกับพระลดลง เป็นแค่ประชุมคนแสดงเกียรติยศให้ปรากฏว่ามีผู้นับถึอมาก ตั้งโรงครัวเลี้ยงกันไปวันยังค่ำการมหรสพก็มีละครเป็นพื้น และนำของขวัญไปให้กันมีการเลี้ยงดูกันอย่างสนุกสนานให้ศีลให้พรกัน ถ้าเป็นวันเกิดเจ้านายขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระเจ้าแผ่นดินก็พระราชทานพระราชหัตถเลขาให้พรด้วย พระราชทานของขวัญด้วย สมัยนั้นการทำบุญถือเป็นเกียรติใหญ่ เมื่อถึงวันเกิดของใครก็อึงคนึงเป็นการใหญ่ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้ว และถือว่าถ้าไม่ไปช่วยงานวันเกิดกันแล้วเป็นไม่ดูผีกันทีเดียว

  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณรก็ทรงทำบุญวันพระราชสมภพ ตามอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิธีทำก็มี สวดมนต์ เลี้ยงพระและแจกสลากสิ่งของต่างๆ แก่พระสงฆ์ ทรงทำตลอดมาจนกระทั่งเสวยราชย์และทำเป็นการใหญ่เช่น หล่อพระพุทธรูปอายุ เรียกว่า “หล่อพระชนมพรรษา” ทั้งมีการตกแต่งตามชาลาพระบรมมหาราชวัง ให้เป็นการครึกครื้นสนุกสนาน ตามริมน้ำและตามถนนก็สว่างไสวไปด้วยแสงประทีปโคมชวาลา จึงได้เกิดมีการแต่งซุ้มไฟประกวดประขันกันขึ้นและมีเหรียญพระราชทานแก่ผู้ แต่งซุ้มไฟเป็นรางวัล อนึ่งในวันนั้นได้มีผู้ไปลงนามถวายพระพร พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการอ่านคำถวายพระพรอันเป็นเครื่องหมายแสดงความจงรักภักดี จึงถือเป็นประเพณีเนื่องด้วยทำบุญวันเกิดมาจนปัจจุบันนี้


  วิธีปฏิบัติในการทำบุญวันเกิด

  วิธีปฏิบัติ ในการทำบุญวันเกิดอาจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ดังนี้

  ๑. ตักบาตรพระสงฆ์เท่าอายุหรือเกินอายุหรือกี่รูปก็ได้ตามสะดวก
  ๒. บำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บรรพบุรุษ ที่เรียกว่า ทักษิณานุประทานก่อนแล้วจึงบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเกิด
  ๓. ทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ หรือมีพระธรรมเทศนาด้วย
  ๔. ถวายสังฆทาน
  ๕. ทำทานช่วยชีวิตสัตว์ เช่นปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ หรือส่งเงินไปบำรุงโรงพยาบาลหรือกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์อื่นๆ
  ๖. รักษาศีลหรือบำเพ็ญภาวนา
  ๗. กราบขอรับพรจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือผู้ที่ตนเคารพนับถือ
  ๘. บำเพ็ญคุณประโยชน์อื่นๆ โดยมุ่งที่การให้ มากกว่า เป็นการรั


  อานิสงส์หรือผลดีของการทำบุญวันเกิด

  การทำบุญวันเกิด คือการปรารภวันเกิดและทำความดีในวันนั้นเป็นเหตุให้ได้รับผลดีหรืออานิสงส์ ตอบแทน ดังมีพุทธภาษิตความว่า “ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่า ให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยาน ชื่อว่า ให้ความสุข ผู้ให้ประทีป ชื่อว่า ให้ดวงตา” (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๕ ข้อ ๑๓๘ หน้า ๔๔ ) และพระพุทธภาษิต ความว่า “ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ ย่อมได้สิ่งที่น่าพอใจ ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศ ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐ ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐสุด ย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐสุด “ (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๔๔ หน้า ๖๖)  ข้อเสนอแนะในการทำบุญวันเกิด

  ๑. กิจกรรมในการทำบุญวันเกิดควรเน้นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุ เช่นทำจิตใจให้สงบแจ่มใสและทำบุญตามศรัทธา
  ๒. ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม เช่นการบริจาคทาน สมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้แรงงานของตนเองเพื่อส่วนรวม
  ๓. ควรมุ่งเน้นให้เป็นการประหยัด จัดงานวันเกิดในวงครอบครัวไม่ควรจัดหรูหราฟุ่มเฟือย
  ๔. ควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไม่จำเป็นต้องจัดแบบต่างประเทศ เช่นตัดเค้กวันเกิดจุดเทียน หรือเป่าเทียน ร้องเพลงภาษาต่างประเทศอวยพรวันเกิด ฯลฯ
  ๕. ในกรณีที่ผู้น้อยไปรดน้ำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ นิยมอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยก่อนแล้วจึงมีคำอวยพร ส่วนของขวัญที่จะให้นั้น ควรทำด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือของที่ประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเอง ถ้าเป็นดอกไม้ควรเป็นดอกไม้ที่ปลูกในประเทศไทย กรณีที่ผู้ใหญ่อวยพรวันเกิดผู้น้อย ผุ้ใหญ่ควรกล่าวถ้อยคำอันเป็นมงคลแก่ผู้รับพร

  ทำบุญอายุ


  การทำบุญอายุ มักนิยมทำกัน เมื่ออายุ ๒๕ ปี ซึ่งเรียกว่าเบญจเพสแผลงมาจาก ปัญจวีสะ คำว่าเบญจเพส ก็แปลว่า ๒๕ นั่นเอง ถือกันว่าตอนนี้เป็นตอนสำคัญ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะย่างขึ้นสู่สภาวะผู้ใหญ่ ตั้งตนให้เป็นหลักเป็นฐาน ถ้าดีก็ดีกันในตอนนี้ ถ้าเอาดีไม่ได้ก็อาจจะเสียคน ด้วยเหตุนี้จึงมีการทำบุญเมื่ออายุ ๒๕ ปีเพื่อส่งให้เจริญงอกงามต่อไป ต่อจากนั้นก็ทำเมื่ออายุ ๕๐ หรือ ๖๐ ปีอีกครั้งหนึ่ง เพราะถือกันว่าตอนนิอายุย่างเข้ากึ่งหนึ่งของศตวรรษแล้ว และเจริญมากถึงที่สุดแล้ว ต่อไปร่างกายก็มีแต่จะทรุดโทรมลงทุกวัน การทำบุญที่อายุปูนนี้จึงเป็นการทำโดยไม่ประมาท ร่างกายเสื่อมลงไปๆ จึงควรทำบุญไว้ เพื่อเป็นประกันในเมื่อจวนจะหมดลมจะได้นึกว่าทำดีไว้มากแล้ว ถึงตายก็ตายอย่างสงบ อนึ่งการทำบุญอายุนี้ บางทีทำกันเมื่อมีอายุครบ ๒ รอบ ๓ รอบ ๔ รอบ ไปจนถึง ๕ -๖ รอบฯลฯ รอบหนึ่งมี ๑๒ ปีถ้าบรรจบปีเกิดในรอบไหนก็ทำในรอบนั้น วิธีปฏิบัติ อานิสงส์ผลดีหรือข้อเสนอแนะ เช่นเดียวกับการทำบุญวันเกิด
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
  และ http://www.dhammajak.net/phitee/15.html

 2. #2
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ เซียงเหมี่ยงเมืองสุรินทร์
  วันที่สมัคร
  Dec 2008
  ที่อยู่
  สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, และ สปป.ลาว
  กระทู้
  896
  ครับคนเฮาเกิดมาเป็นคน เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วครับ...
  เซียงเหมี่ยงฯ เฮ็ดประจำคือกลับไปไหว้แม่และพาแม่ไปเฮ็ดบุญ คิดว่าคนแรกที่ควรคิดฮอดคือแม่ล่ะครับสำหรับวันเกิด...

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ พิณอิสระ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  ขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์
  กระทู้
  541
  กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ
  การได้เกิดเป็นคน เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก


  ดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับความเป็นคน
  คือมีความกตัญญูรู้คุณท่าน จึงจะเรียกได้ว่าเกิดมาแล้วเป็นคนดี


  นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา
  ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ กำลังใจ
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  1,611
  บล็อก
  1
  ขอเก็บไว้ก่อนเด้อ ใกล้ถึงวันเกิดกำลังใจแล้วจ้า

 5. #5
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
  มิสบ้านมหา 2011
  สัญลักษณ์ของ ผู้ก่อการรัก
  วันที่สมัคร
  Feb 2006
  ที่อยู่
  HappyLand ดินแดนแห่งความสุข, Thailand
  กระทู้
  3,379
  นอกจากแม็กกี้จะใส่บาตรประจำทุกวันเกิด (วันอังคาร)
  แม็กกี้กะทำบุญในวันเกิดของตัวเองเหมือนกันจ้า แต่บ่ได้ขอบุญให้ตัวเองหรอกนะคะ
  ขอบุญให้คุณแม่ คุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งหลายค่ะ

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ไทสกลฯ
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  กระทู้
  222

  คำเว่าคำจา แหลมคมคักแท้น้อ ทั้งเซียงเหมี่ยงฯ บ่าวพิณฯ แถมผู้ก่อการฯ นับถือหาลาย ๆ

  พิจารณาเรื่องนี้ นับตั้งแต่สมัยก่อนเก่ามา อย่างที่ท่าน เจ้าของกระทู้ได้เผื่อแแผ่นำมาเสนอ เพื่อขับไล่ความเขลา
  มีแค่นิดเดียว คือแค่สิเตือนจิตผู้จะของ ว่าโต๋เฮารอดตายมาได้อีกปีหนึ่งแล้ว และ..ความตายที่รออยู่คืบใกล้มีอีก ปีหนึ่งแล้ว
  เหลือเวลาทำดีอีกน้อยลงกว่าปีกลาย(รวมถึงการแทนคุณผู้มีพระคุณทั้งหลาย) ให้เร่งมือเข้า..ทำดีเยอะ ๆ ไว้ก่อน ตาย..ย..
  แล่วเวลาผ่านไป ๆ ก่ะมีแนวความคิดเป้าหมายเสริมเพิ่มเข้ามาแตกสาขาออกไปเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป...
  สุดท้ายจนซู่มื่อนี่..จุดประสงค์คนจัดวันเกิดมีมากมาย ต่างๆ นา ๆ เพิ้ยนไปจากเดิมที่มีแค่นิดเดียว...
  บ้างก็ว่า ต่ออายุฯ บ้างก็เพื่อประชาสัมพันธ์โต๋เอง อยากให้คนฮู่จักจะของหลาย ๆ..เช็คเรตติ้งบ้างก็มี หรือ
  แม้แต่เปิดโอกาสใืห้คน หรือชาวบ้านได้มา ยกยอปอปั้น..พินอบพิเทา กล่าวคำหวานรูหู และอื่น ๆ อีก สัมปะปิ ที่สิคิดได้

  ถ้าสิเปรียบเป็น ปิรามิต เจตนาการทำบุญวันเกิดสมัยก่อนจะอยู่ตรงส่วนยอด ของ ปิรามิต คือ มีข้อเดียว เท่านั้น ทำเพื่อเตือนตัวเอง...เท่านั้น
  และเจตนาทำบุญวันเกิดสมัยนี้ เทียบได้เป็นส่วนของใกล้ ๆ ฐาน ซึ่งกว้างกว่า เพราะมีหลากหลายจุดประสงค์กว่า ต่างๆ นา ๆ

  คิดไปคิดมา...พัฒนาการของคนเฮานี่นับแต่สมัยก่อนมา พากันไต่ปิรามิตจากทางยอด มาสู่ฐาน คือไต่ต่ำลงมาเรื่อย ๆ แทนที่สิไต่จากรากฐานขึ้นไปหายอด.. สวนทางธรรมคักหลาย...!!

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ พิณอิสระ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  ขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์
  กระทู้
  541
  กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ไทสกลฯ

  คำเว่าคำจา แหลมคมคักแท้น้อ ทั้งเซียงเหมี่ยงฯ บ่าวพิณฯ แถมผู้ก่อการฯ นับถือหาลาย ๆ

  พิจารณาเรื่องนี้ นับตั้งแต่สมัยก่อนเก่ามา อย่างที่ท่าน เจ้าของกระทู้ได้เผื่อแแผ่นำมาเสนอ เพื่อขับไล่ความเขลา
  มีแค่นิดเดียว คือแค่สิเตือนจิตผู้จะของ ว่าโต๋เฮารอดตายมาได้อีกปีหนึ่งแล้ว และ..ความตายที่รออยู่คืบใกล้มีอีก ปีหนึ่งแล้ว
  เหลือเวลาทำดีอีกน้อยลงกว่าปีกลาย(รวมถึงการแทนคุณผู้มีพระคุณทั้งหลาย) ให้เร่งมือเข้า..ทำดีเยอะ ๆ ไว้ก่อน ตาย..ย..
  แล่วเวลาผ่านไป ๆ ก่ะมีแนวความคิดเป้าหมายเสริมเพิ่มเข้ามาแตกสาขาออกไปเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป...
  สุดท้ายจนซู่มื่อนี่..จุดประสงค์คนจัดวันเกิดมีมากมาย ต่างๆ นา ๆ เพิ้ยนไปจากเดิมที่มีแค่นิดเดียว...
  บ้างก็ว่า ต่ออายุฯ บ้างก็เพื่อประชาสัมพันธ์โต๋เอง อยากให้คนฮู่จักจะของหลาย ๆ..เช็คเรตติ้งบ้างก็มี หรือ
  แม้แต่เปิดโอกาสใืห้คน หรือชาวบ้านได้มา ยกยอปอปั้น..พินอบพิเทา กล่าวคำหวานรูหู และอื่น ๆ อีก สัมปะปิ ที่สิคิดได้

  ถ้าสิเปรียบเป็น ปิรามิต เจตนาการทำบุญวันเกิดสมัยก่อนจะอยู่ตรงส่วนยอด ของ ปิรามิต คือ มีข้อเดียว เท่านั้น ทำเพื่อเตือนตัวเอง...เท่านั้น
  และเจตนาทำบุญวันเกิดสมัยนี้ เทียบได้เป็นส่วนของใกล้ ๆ ฐาน ซึ่งกว้างกว่า เพราะมีหลากหลายจุดประสงค์กว่า ต่างๆ นา ๆ

  คิดไปคิดมา...พัฒนาการของคนเฮานี่นับแต่สมัยก่อนมา พากันไต่ปิรามิตจากทางยอด มาสู่ฐาน คือไต่ต่ำลงมาเรื่อย ๆ แทนที่สิไต่จากรากฐานขึ้นไปหายอด.. สวนทางธรรมคักหลาย...!!
  เห็นด้วยครับ เพี้ยนกันมาก ๆ จนไม่รู้ว่าสาระอยู่ที่ไหน วันเกิดลูก คือวันคล้าย วันตาย แม่
  น่าจะมีมาตรการหรือรณรงค์ให้ทบทวนกันให้มาก ๆ นะครับ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •