ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักเขียนสโมสรนักเขียนภาคอีสานสังคม เภสัชมาลา และ ไชยา วรรณศรี ที่ได้รับรางวัล "นาคราชทองคำ" จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2552 ในสาขาวรรณกรรม ไชยา วรรณศรี ได้รับคัดเลือกประเภทวรรณกรรมเรื่องสั้นร่วมสมัย สังคม เภสัชมาลา ได้รับคัดเลือกประเภทสารคดี บทความ และเรื่องสั้น

สังคม เภสัชมาลา
2 นักเขียนอีสานได้รับรางวัลนาคราชทองคำ

ไชยา วรรณศรี
2 นักเขียนอีสานได้รับรางวัลนาคราชทองคำ


ที่ได้รับรางวัล "นาคราชทองคำ"


จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2552 ในสาขาวรรณกรรม

ไชยา วรรณศรี ได้รับคัดเลือกประเภทวรรณกรรมเรื่องสั้นร่วมสมัย

สังคม เภสัชมาลา ได้รับคัดเลือกประเภทสารคดี บทความ และเรื่องสั้น

ซึ่งจะเข้ารับรางวัลที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 นี้

จึงขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับทั้งสองท่านด้วยความจริงใจ


โค้ด PHP:
http://www.oknation.net/blog/esanwriter/2009/02/11/entry-1