กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: มหัศจรรย์...สมองคน

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  มหัศจรรย์...สมองคน


  *********************

  มหัศจรรย์...สมองคน


  มีคนบอกว่า บทความบางบทความ
  แม้จะเป็นภาษาที่ประหลาดที่สุดในโลก
  แต่ก็สามารถอ่านได้อย่างสบายค่ะ

  เพราะความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์

  และถ้าใครอ่านข้อความนี้ได้
  นับว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีมันสมองที่วิเศษ
  มีความคิดที่แข็งแรง เนื่องจาก.........


  มีคนจำนวน เพียง 55 คน ใน 100 คน
  เท่านั้นที่อ่านได้

  แล้วคุณเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือเปล่าคะ
  หวังว่า....สมองของคุณ คงสุดยอดไปเลย
  สำหรับบทความ ที่ให้คุณอ่านต่อไปนี้

  เริ่มได้หรือยังคะ ....

  พบกับบทความที่ พาคุณไปทดสอบสมองอันมหัศจรรย์
  ของคุณ ณ บัดนี้นะคะ  คณุอาน่ได้มยั้

  ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้ คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
  คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
  มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้

  ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
  มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
  ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า มนัไม่สคำญเลย
  ว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่ มนัสคำญแค่ว่า
  ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำนนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง
  ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา
  ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
  ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
  สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ ใช่เลย
  แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
  คุณค้นพบ....ตวามสามารถ ของมันสมองคุณหรือยังคะ....


 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อยเมืองเพชร
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  927
  c06: พออ่านได้อยู่บ้างครับคุณครุนกฮูก ฮิฮิ :em01)

 3. #3
  ตายสมองของฉันวันนี้แปลกจัง

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •