ชื่อ
ทำขวัญนาค
ภาคใต้
จังหวัด สุราษฎร์ธานีช่วงเวลา ก่อนวันบวช ๑ วัน

ความสำคัญ
ทำให้นาคมีความภูมิใจที่ได้บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ และสร้างความชื่นชมให้แก่ญาติมิตรทั่วไป

พิธีกรรม
ก่อนวันบวช ๑ วัน เรียกว่าวันสุกดิบ จะมีการโกนผม โกนคิ้ว โกนหนวด ของเจ้านาค โดยบิดามารดาเป็นผู้โกนคนแรก และมีญาติผู้ใหญ่ร่วมด้วย แล้วอาบน้ำชำระร่างกาย นาคจะนุ่งห่มสีขาว บางท้องที่ที่พิธีทำขวัญนาค หมอทำขวัญนาคจะเป็นผู้ทำพิธี มีคำกลอนกล่าวเชิญ เทวดา บทสอน บทเชิญบายศรีบทเชิญขวัญ และให้ศีลให้พรเจ้านาค