*****************************


บรรเลงหมอลำซิ่ง ระบบเสียง PA system sound setup[yflash]http://www.youtube.com/v/2dRxesNCl4g&hl=en&fs=1[/yflash]******************************