********************************
ใครไม่อยากมีศีรษะเป็นเสาอากาศ...เชิญทางนี้ใครไม่อยากมีศีรษะเป็นเสาอากาศ...เชิญทางนี้
ศัลยแพทย์เอกออสเตรเลียกล่าวเตือนว่า การที่โลกต้องใช้โทรศัพท์มือถือกันอยู่อย่างหนัก อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ หนักยิ่งกว่าการสูบบุหรี่หรือจากแร่ใยหินเสียอีก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาประสาทศัลยศาสตร์ หมอวินิจ กรุณา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ได้ศึกษาทบทวนอย่างมีวิจารณญาณถึงความเกี่ยวพันระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเนื้อร้ายในสมอง มาเป็นเวลา 15 เดือน กล่าวว่าการใช้โทรศัพท์มือถือนานเกินสิบกว่าปีขึ้นไปจะเสี่ยงกับการเป็นเนื้องอกร้ายในสมองเกินกว่าสองเท่า เขาเรียกร้องให้ทั้งอุตสาหกรรมและรัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดและทันที ป้องกันประชาชนไม่ให้ถูกรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มองไม่เห็นจากโทรศัพท์มือถือให้น้อยลง และให้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างแข็งขันของการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างยาวนานเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 10-15 ปีผู้วิจัยอ้างว่า "เป็นที่หวั่นกันว่า อันตรายเรื่องนี้จะก่อผลร้ายทางสาธารณสุข ซึ่งจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างกว้างขวาง ยิ่งเสียกว่าการสูบบุหรี่และแร่ใยหิน และมันเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดโดยตรง โดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาว ตลอดจนกระทั่งเด็กตัวเล็กตัวน้อย"แพทย์ผู้วิจัย ไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าการสูบบุหรี่นั้นเลวน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือ หากแต่โทรศัพท์กระทบกับสุขภาพยิ่งกว่า เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้มากกว่ากันมาก ทุกวันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลกกันมากถึง 3 พันล้านเครื่อง และนับวันยิ่งมากขึ้น เดี๋ยวนี้ถึงขนาดเด็ก 3 ขวบก็ใช้กันแล้ว
*********************************