ลำซิ่งสาวนครกาหลง 1


หมอลำซิ่ง สาวนครกาหลง
จากลูกทุ่ง FM 101.25 Hz และ 104.25 Hz ชัยภูมิ
เทศกาลสงกรานต์ อ.แก้งคร้อ มโหรี จัดกันที่ ตำบลโคกกุง
ที่นี่เขามีงานให้ชาวบ้านสนุกกันทุกปี
วันสงกรานต์ที่วัดโพธิสัตว์บ้าน โคกกุง
[yflash]http://www.youtube.com/v/Bzp-9W2QXsM&hl=en&fs=1[/yflash]