โลโซโบว์รัก จารุวรรณ เสียงระฆังทอง[yflash]http://www.youtube.com/v/GXIVK6gWqa4&hl=en&fs=1[/yflash]