*****************************

ระเบียบวาทศิลป์ แสดงสดที่ชัยภูมิ 1[yflash]http://www.youtube.com/v/4VxCiuNJGMI&hl=en&fs=1[/yflash]*****************************