******************************

ระเบียบวาทศิลป์ แสดงสดที่ชัยภูมิ 2[yflash]http://www.youtube.com/v/wVhV4_ozhj8&hl=en&fs=1[/yflash]*****************************