งานประเพณีลากพระ และแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน
วันที่ 19 ตุลาคม 2552
ณ ศาลาประชาสันต์ริมเขื่อนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม
การแข่งขันเรือเพรียว การประกวดธิดาเรือ การแสดงมหรสพพื้นบ้าน การประกวดเรือพระแข่งขันการกินขนมต้ม

สอบถามรายละเอียด
ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6


หมายเหตุ
- กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

ที่มา http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-6462.html