หลวงพี่มาแล้ว ตอน ทำบุญหวังผล
[YFLASH]http://www.youtube.com/v/poYsyp4Ring&hl=en&fs=1&[/YFLASH]