ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 1
[Radio]http://baanmaha.us/jolo/TPENGD/TPD-128.wma[/Radio]
หมอลำ ทองคำ เพ็งดี
สงสารลาวเวียง - 1
หมอลำคุณภาพ เสียงสุดยอด อีกผู้หนึ่ง ท่านผุ้สูงอายุสิมักหลายคนยุดอกเนาะครับ
ประวัติ เผิ่นกะบ่ทันได้หา ซ่อยกันเอามาลงเด้อพี่น้องครับ


ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 1ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 1ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 1
หมอลำคณะรังสิมันต์เดิม รุ่น พระเอก ทองคำ เพ็งดี นางเอก บานเย็น รากแก่น