ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 2
[Radio]http://baanmaha.us/jolo/TPENGD/TPD-132.wma[/Radio]
หมอลำ ทองคำ เพ็งดี
สงสารลาวเวียง - 2
หมอลำคุณภาพ เสียงสุดยอด อีกผู้หนึ่ง ท่านผุ้สูงอายุสิมักหลายคนยุดอกเนาะครับ
ประวัติ เผิ่นกะบ่ทันได้หา ซ่อยกันเอามาลงเด้อพี่น้องครับ


ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 2ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 2ทองคำ เพ็งดี - สงสารลาวเวียง - 2
หมอลำคณะรังสิมันต์เดิม รุ่น พระเอก ทองคำ เพ็งดี นางเอก บานเย็น รากแก่น