สลัก  ศิลาทอง - เหมือนลอยกระทงปีก่อน


เหมือนลอยกระทงปีก่อน - สลัก ศิลาทองลำเดินกลอนแบบกาฬสินประยุกต์ (รอสักครู่เสียงเพลงจะดังขึ้นเองครับ)
เจ้าของลิขสิทธิ์ สหกวงเฮงแผ่นเสียง-เทป สงวนลิขสิทธิ์
[Radio]http://pkpasakorn.googlepages.com/SLST-010.mp3[/Radio]