1.อาหารควรกินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกิน
2.สุรา กาแฟ บุหรี่ งดเสียก็จะดี
3.การร่วมประเวณีอย่าฟืนสังขาร
4.ระวังการหกล้ม
5.ออกกำลังกายเป็นประจำ
6.ต้องบรรจุเวลา 24 ชั่วโมงให้มีกิจกรรมอย่าอยู่ว่าง
7.หาโอกาสเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวตามฐานะจะอำนวย
8.สนใจต่อการวางตนในอริยาบทต่างๆคือการยืน เดิน นั่ง พูด และการรับประทานอาหารอย่าปล่อยตัวตามสบาย
9.ต้องสนใจต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลก
10.สนใจต่อการแต่งกายให้สะดาด ทันสมัย สมสัดส่วน อย่าให้รุ่มร่าม
11.มองโลกในแง่ดี ให้มีอารมณ์ขันตลอดเวลา
12.หลีกเลี่ยงหรือลดกิเลส 3ประการ คือ โลภ โกรธ หลง
13.หลีกเลี่ยงหรือลดสิ่งที่จะเป็นปัญหาแก่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเงิน
14.จงปล่อยวางธุรกิจ และภารกิจต่างๆให้ลูกหลานรับช่วงไป อย่าให้หอบภาระไว้
15.ค่อยๆตัดภาระของตนเอง อย่าให้เกิดปัญหาแก่ลูกหลาน


(นายแพทย์เฉก ธนสิริ )