หลักสิบ

9 , 5 , 3


หลักหน่วย

2 , 4 , 6 , 8 , 5

มหาเฮง

92, 94, 96, 98, 95,

52, 54, 56, 58, 55,

32, 34, 36, 38, 35