โลกตรงหน้างามกว่าใด
เมื่อดวงใจมีความหวังบรรเจิดจ้า
ดวงดอกภักดิ์ผลิบานหวานวิญญาญ์
ในแววตาแลเห็นธรรมชาติพิลาสพิไล

ฟ้าบางครามีพายุร้ายมากรายกล้ำ
ลมกระหน่ำฝนแรงก่อนแจ้งใส
เสมอเสมือนชีวิตเราทุกดวงใจ
ก่อนไสวสว่างกระจ่างธรรม

ยามพบทุกข์ใครเล่าลบหนาวจิต
นอกจากหยาดน้ำอมฤตมาบ่มร่ำ
เลือนรอยโศกแลเห็นโลกซ้ำวนกรรม
ดั่งฝนพรำดับแล้งรู้แจ้งจริง

กราบพระพุทธาสวรรค์ขวัญค้นพบ
จนเจนจบมายาในทุกสิ่ง
ปรารถนาใดไหนเล่าเท่าหยุดนิ่ง
รู้ละทิ้งอัตตาพันธนาวน

ฝากดอกธรรมให้ชูช่อแด่ดวงใจ
บานไสวรับแสงทองหอมกุศล
วอนเทพเทวาทุกชั้นฟ้าบันดาลดล
ให้ผองชนได้ซึ้งค่าพระรัตนตรัย

ซึ้งค่าแผ่นดินรักรัตนโกสินทร์
มิรู้สิ้นกตเวทิตาจากจิตใส
ให้ลูกได้หยัดยืนอิสราใจ
พสุธาไทใต้ร่มฟ้ามหาจักรีวงศ์

ขอตอบแทนด้วยความดีพลีจิตภักดิ์
ล้ำค่านักร่มฉัตรเพชรอันสูงส่ง
สอนพอเพียงเพียงพออยู่ดำรง
ให้ธำรงความเป็นไทยไปตราบกาล
โดย พุด
ที่มา.....Forward mail