กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

หัวข้อ: รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยูธยา

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยูธยา


  รายชื่อพระมหากษัตริย์ สมัยกรุงศรีอยุธยา  รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยูธยา

  พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยูธยา

  พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  รายชื่อพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยูธยา

  พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  จากราชวงค์ 7 ราชวงค์  ก. ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)

  1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พ.ศ. 1893-1912

  2 สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1912-1913 ครองราชย์สมัยที่ 1
  ข. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

  1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) พ.ศ. 1913-1931

  2 พระเจ้าทองลัน (เจ้าฟ้าทองจัน) พ.ศ. 1931
  ค. ราชวงศ์อู่ทอง (หรือราชวงศ์เชียงราย)

  1 สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1931-1938 ครองราชย์ครั้งที่ 2

  2 สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1938 – 1962
  ง. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

  1 สมเด็จพระนครอินทราธิราช (พระอินทราชา) พ.ศ. 1952 –1967


  2 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) พ.ศ. 1967 –19991


  3 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991 –2031


  4 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พ.ศ. 2031 –2034


  5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) พ.ศ. 2034 –2072


  6 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่อพุทธธางกูร)
  พ.ศ. 2072 –2076


  7 สมเด็จพระรัษฏาธิราชกุมาร พ.ศ. 2076


  8 สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2077 –2089


  9 สมเด็จพระยอดฟ้า (โอรสพระไชยราชาธิราช) พ.ศ. 2089 –2091


  10 ขุนวรวงษาธิราช พ.ศ. 2091


  11 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) พ.ศ. 2091 –2111


  12 พระมหินทราธิราช (โอรสพระมหาจักรพรรดิ) พ.ศ. 2111 – 2112

  จ. ราชวงศ์สุโขทัย

  1 สมเด็จพระมหาธรรมราชา (พระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 1) พ.ศ. 2112-2133


  2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (โอรสพระมหาธรรมราชา) พ.ศ. 2133-2148


  3 สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระอนุชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) พ.ศ. 2148-2153


  4 พระศรีเสาวภาคย์ พ.ศ. 2153


  5 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2153-2171


  6 สมเด็จพระเชษฐาธิราช (โอรสพระเจ้าทรงธรรม) พ.ศ. 2171-2172

  7 สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ พ.ศ. 2172
  ฉ. ราชวงศ์ปราสาททอง

  1 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172-2199


  2 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย พ.ศ. 2199


  3 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พ.ศ. 2199


  4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199-2231
  ช. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

  1 สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231 –2246


  2 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) พ.ศ. 2246 –2251


  3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พ.ศ. 2251 –2276


  4 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ พ.ศ. 2276 –2301


  5 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) พ.ศ. 2301


  6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ พ.ศ. 2301-2310
  ไทยเสียกรุงศรีอยูธยาให้แก่พม่า ช่วงปี 2310-2313  [fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2208107_ip1qk/NaewnalafanNOO.swf[/fm]

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 02-10-2009 at 05:01.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •