บ๋อ หมายถึงฟักออกจากไข่ อย่างเช่นลูกไก่บ๋อจากไข่ แต่ถ้ามันไม่บ๋อจะกลายเป็นไข่ฮ้างฮัง