กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: วันพระห้ามฆ่าสัตว์

 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวกระสัง
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  บุรีรัมย์
  กระทู้
  197

  วันพระห้ามฆ่าสัตว์


  การฆ่าสัตว์ในวันพระ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผีดศีลด้วย โดยเฉพาะศีล ๕ ในข้อแรกที่ว่า เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า

  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ ข้อ ๙ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "ผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ต้องหยุดทำการฆ่าสัตว์ในวันพระ และวันสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

  ขณะเดียวกันมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการดังนี้
  1.สั่งกำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจออกอาชญาบัตรให้งดออกอาชญาบัตรฆ่าสัตว์ ทุกประเภทในวันพระ และห้ามมิให้ออกอาชญาบัตรฆ่าสัตว์ล่วงหน้า เผื่อใช้ตั้งแต่วันโกนหรือวันก่อนวันพระ เด็ดขาด

  2.วันโกนหรือก่อนวันพระ คงอนุญาตออกอาชญาบัตรให้เพียงพอแก่ผู้บริโภคประจำวัน เช่นเดียวกับวันอื่นๆ เท่านั้น ห้ามมิให้ออกอาชญาบัตรเกินจำนวนวันเด็ดขาดและเฉพาะในวันโกนหรือวันก่อนวันพระ ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ระหว่าง ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.

  3.เพื่อตัดปัญหายุ่งยากในการนับวัน เวลา ให้ถือการนับวัน เวลาตามประกาศ วิธีนับวันเวลา ในราชการ (ประกาศลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๐ และลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๑) คือให้นับวันตั้งแต่เที่ยงคืน (๒๔.๐๐ น.) ล่วงแล้วไปบรรจบเที่ยงคืน (๒๔.๐๐ น.) ของวันต่อไป เป็นวันหนึ่ง

  และ 4.ให้จังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกอาชญาบัตร เริ่มถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒ เป็นต้นไป

  ในการขอสมาทานศีล ๕ ศีลข้อแรกที่ว่า ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ซึ่งหมายถึง ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า

  ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ การฆ่าสัตว์ในวันพระ ยังถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่หรือไม่ เพราะเท่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นวันโกนวันพระก็มีเนื้อสัตว์ขายอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้จะเข้าใจได้หรือไม่ว่า ว่าห้ามมิให้ออกอาชญาบัตรฆ่าสัตว์ล่วงหน้า เผื่อใช้ตั้งแต่วันโกนหรือวันก่อนวันพระเด็ดขาด วันนี้มีการบังคับใช้อยู่จริงหรือไม่


  "ธัมมนันทา"


  ที่มาจาก...คมชัดลึก

 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ พิณอิสระ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  ขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์
  กระทู้
  541
  เพิ่งไปเนปาลมา ไปดูเทศกาลดัสหาร่า ฆ่าสัตว์บูชายัญ โดยเฉพาะกระบือ แพะ ไก่ กลิ่นเลือดคาวคลุ้งไปทั่ว ดีที่บ้านเราไม่ทำเช่นนั้น

 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ญา ทิวาราช
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  838
  บล็อก
  17

  รอบยิ้มพิมใจ ข้าน้อย........

  วันพระถือศีล ๘ คับ
  ๑. เว้นจากทำลายชีวิต
  ๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
  ๓. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี
  ๔. เว้นจากพูดเท็จ
  ๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  ๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป
  ๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
  ๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย


 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นา ดอกจาน
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  FL,USA
  กระทู้
  263

  วันพระห้ามฆ่าสัตว์

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ขอความสุขสวัสดิ์ จงบังเกิดมีแก่สาธุชนผู้ใฝ่ในบุญทั้งหลายด้วยเทอญ ศาสนาพุทธของเราประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าศาสนาอื่นใดในโลก...

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •