ท่าน..ญาณพล ยั่งยืนท่าน.ญาณพล
“ญาณพล”เป็นนายกฯส.ผู้ดูแลเว็บอีกสมัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ก.ย.) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมทั้งเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประจำปี 2552-2554 แทนกรรมการชุดเก่าที่จะหมดวาระ ที่ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยงานครั้งนี้มีสมาชิกผู้ดูแลเว็บต่างๆ ร่วมงานอย่างหนาตา และจิบกาแฟคนทำเว็บหัวข้อ "หนึ่งปีต่อจากนี้ คุณอยากเห็นวงการเว็บไทยเป็นอย่างไร?" ในสภาพการณ์ที่เว็บต่างชาติกำลังครองใจผู้ใช้ชาวไทย แล้วเว็บฝีมือคนไทยก้าวไกลไปถึงไหนแล้ว กับเว็บมาสเตอร์ชื่อดัง อาทิเช่น พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยคนปัจจุบัน นายปรเมศวร์ มินศิริ เว็บมาสเตอร์ Kapook.com และนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เว็บมาสเตอร์ Tarad.com ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ช่วงต้นของงานเป็นการนำเสนอผลงานของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการ MashCamp ที่เป็นการสัมมนาในรูปแบบการจัดเหมือนกับ บาร์แคมป์ที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วม ในการนำเสนอหัวข้อ โครงการจิบกาแฟคนทำเว็บ ที่เป็นการจัดเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับคนทำเว็บ ทั้งเรื่องเทคโนโลยี และประเด็นสังคม โครงการคลังปัญญาไทย โครงการก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์ หรือ ไอเน็ต ยัง เว็บมาสเตอร์แคมป์ และ Speed Test ที่ได้ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท.ในการทำเว็บไซต์กลาง เพื่อตรวจสอบความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้บริโภค ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติให้ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน เป็นนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยต่ออีก 1 สมัย แบบเป็นเอกฉันท์ เพราะถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเพียงคนเดียว ส่วนผลการเลือกตั้งคณะกรรมการในปี 2552 มีผู้ลงสมัครทั้งสิ้น 15 ราย ไม่มาแสดงตัวในที่ประชุม 4 ราย โดยในปีนี้มีสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 58 ราย แต่ละรายมีสิทธิ์เลือกได้ 7 คน ทั้งนี้ไม่มีบัตรเสียในการเลือกตั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับกรรมการทั้ง 7 คนที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล นางศรีดา ตันทะอธิพานิช นางสุรางคณา วายุภาพ นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล นายศิวัตร เชาวรีย์วงษ์ และนายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.ญาณพล ได้เลือกกรรมการจากการแต่งตั้งอีก 4 คน ได้แก่นางสาวอินทราณี เตชะวิจิตรวงศ์ นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล นายพิริยะ ทองสอน และ นายผรินทร์ สงฆ์ประชา ทั้งนี้ นายกสมาคมฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการที่เหลืออีก 3 คนในภายหลัง พ.ต.อ.ญาณพล กล่าวภายหลังได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยอีกสมัยว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่สมาชิกทุกท่านไว้วางใจให้มาทำงานต่อ และยินดีที่จะทำงานเพื่อสานต่อโครงการต่างๆ ทำไว้ อาทิ โครงการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ สบท.รวมไปถึงโครงการอื่นๆ ที่กำลังพิจารณา และร่างโครงการดำเนินงานต่อในอนาคต รวมทั้งระดมทุนเพิ่มเติม เพื่อให้กรรมการชุดใหม่สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์เมืองไทยในโอกาสต่อไปได้มากขึ้นกว่านี้

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ