ยิงให้ตรง


ยิงให้ตรงในเมื่อมีการเคลื่อนที่ของลูกกระสุนเป็นวิถีโค้ง จึงทำให้นักยิงปืนยิงพลาดเป้าอยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าจะให้กระสุนเคลื่อนที่ในแนวระนาบตรง ๆ หลายสิบเมตรโดยไม่โค้งลงมาเป็นไปได้หรือไม่

ก เป็นไปได้
ข ไม่มีทาง

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
เฉลย

ตอบ ไม่มีทาง


ยิงให้ตรง
ปืนมีหลายประเภททั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำ ถ้าเป็นปืนความเร็วต่ำ แนววิถีโค้งของลูกปืนจะเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าคุณคิดว่าการใช้ปืนที่มีความเร็วสูงจะทำให้วิถีกระสุนตรงไปได้ไกลนั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะยังไม่มีสิ่งใดในโลกที่ขัดกับกฎของแรงโน้มถ่วงไปได้ แม้แต่แสงที่มีความเร็วสูงสุดในจักรวาลก็ยังต้องโค้งเมื่อผ่านบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงสูง ๆ ลูกปืนก็ไม่สามารถพ้นกฎเกณฑ์นี้ได้ เพราะถึงแม้จะมีความเร็วสูงมาก และทำให้มันพุ่งไปได้ไกลกว่าเดิมก็จริง แต่ลักษณะการเคลื่อนที่ก็ยังเป็นวิถีโค้ง