แมวจำใจแมวจำใจขณะที่แมวของคุณวิ่งเล่นจากตำแหน่ง | ไปยัง || และ ||| โดยไม่เพิ่มหรือลดความเร็ว แต่ที่ตำแหน่ง || แมวเกิดเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน คุณคิดว่ามีแรงกระทำที่ตำแหน่ง || หรือไม่ก ตำแหน่งที่ || มีแรงกระทำ
ข ไม่ต้องมีเพราะแรงไม่ได้เปลี่ยนความเร็ว

.
.
.
.
.
.
..

.
.
.
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.เฉลย

คำตอบที่ถูก

ก ตำแหน่งที่ || มีแรงกระทำต้องมีแรงกระทำที่ตำแหน่ง II อย่างแน่นอน
ถ้าไม่มีแมวจะวิ่งเป็นแนวเส้นตรงถึงตำแหน่ง IV
แทนที่จะเป็นตำแหน่ง III


บางทีต้นกำเนิดของแรงนี้อาจจะเป็นเท้าของผู้ใดผู้หนึ่งที่เคลื่อนที่จากตำแหน่ง II ไปยังตำแหน่ง V ก็เป็นได้ และนั่นก็น่าสงสัยว่าทำไมแรงจึงไม่ทำให้ความเร็วของแมวเปลี่ยนไปด้วย


แมวจำใจทั้งนี้ ก็เนื่องจากแรงที่ให้เป็นแรงตั้งฉาก ถ้าเป็นแรงผลักมันจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับแมว แต่ถ้าเป็นแรงฉุดจะทำให้แมวลดความเร็วลง นักฟิสิกส์ได้สร้างสัญลักษณ์แทนความเร็วขึ้นโดยเขียนเป็นเส้นลูกศรซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งทิศทางและความเร็ว และเรียกว่า เวกเตอร์