บัตรประชาชนแทนบัตรทองนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปสช. ได้ทำโครงการการใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่หรือสมาร์ตการ์ด แทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง เพื่อให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขได้แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองได้ทั่วประเทศ หากใครยังไม่มีบัตรประชาชนแบบใหม่สามารถทำบัตรได้ที่ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยระหว่างนี้ยังสามารถใช้บัตรประชาชนแบบเก่าคู่กับบัตรทองได้จนกว่าจะมีบัตรสมาร์ตการ์ด


สำหรับบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่นอกจากจะบรรจุข้อมูลประจำตัวพื้นฐานของประชาชนแล้ว ยังสามารถบรรจุข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 กองทุน ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศสามารถเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขที่รวดเร็วได้ตั้งแต่บัดนี้ เพียงแสดงบัตรบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่ที่หน่วยบริการประจำ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง