โอวาทพระสุปฏิปันโน...หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


"การให้ทานอันใด ๆ ก็ให้กันมามากแล้ว ย่อมมีผลานิสงส์มากเหมือนกันแต่ยังสู้ผู้เข้ามาบวชเป็นตาผ้าขาว เป็นแม่ชีแล้วรักษาศีลอุโบสถไม่ได้มีอานิสงส์มากว่าให้ทานนั้นเสียอีก

ถ้าใครอยากได้บุญมาก ๆ ได้ไปสวรรค์ ไปพระนิพพาน เพื่อการพ้นทุกข์แล้วละก็ควรบวชเป็นตาผ้าขาว เป็นแม่ชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้

การปฏิบัติสมาธิภาวนานั้น เป็นชื่อแห่งความเพียรที่ผู้ปฏิบัติธรรมหลายในบวรพระพุทธศาสนา ได้ถือเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่ง ธรรมะที่จะนำมนุษย์ให้พ้นทุกข์นี้ ได้แก่ ศีล สมธิ ปัญญา เท่านั้น "