วิธีปฏิบัติก่อนซื้ออาหารนอกบ้าน


ใครที่ต้องซื้ออาหารนอกบ้านเป็นประจำ ยิ่งถ้าปฏิบัติเป็นกิจวัตรแล้วยิ่งสุดเยี่ยมค่ะ

มีวิธีสังเกตเลือกอาหารคุณภาพมาฝากนะคะ...


- อ่านฉลากก่อนซื้อ ดูคุณค่าของสารอาหารในฉลากโภชนาการ ชื่ออาหาร ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องมีเครื่องหมาย อย.


- สังเกตภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ในลักษณะที่ดีและสะอาด เช่น เครื่องดื่มอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท กระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ


- สังเกตลักษณะของอาหาร สี กลิ่น และรส ต้องไม่มีความผิดปกติจากธรรมชาติ หรือเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิม เช่น กลิ่นหืนหรือเหม็นเปรี้ยว หรือสีสันฉูดฉาด ควรเลือกซื้ออาหารที่ใช้สีจากธรรมชาติ


- สังเกตความสะอาด ขั้นตอนการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหาร การล้าง การปรุง และความสะอาดของผู้ขาย


ลองนำวิธีที่แนะนำไปเลือกซื้ออาหารมารับประทานกันดูได้ เพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ …จาก นสพ. เดลินิวส์