กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานนัดพบแรงงาน โดยมีตำแหน่งว่างงานกว่า 8,000 อัตรารองรับ ระบุ ปัญหาการว่างงานลดลง จากทิศทางภาพรวมอุตสาหกรรมหลักในประเทศเริ่มฟื้นตัว ผู้ว่างงานและต้องการเปลี่ยนอาชีพสามารถมาหาตำแหน่งงานได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ตั้งแต่9-10 ตุลาคม นี้ ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน ยัวร์แคร์เลีย 2009 งานดีคือชีวิตชีวา ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า เป็นมหกรรมนัดพบแรงงานที่ภาคเอกชนเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานออนไลน์ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ภายหลังที่เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวในบางอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมที่เริ่มมียอดการสั่งซื้อเข้ามาส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมยานยนตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยจากการสอบถามประชาชนที่เข้าร่วมงาน ส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่ บางส่วนต้องการเปลี่ยนงาน ซึ่งงานนี้จะเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้คัดสรรตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้างงานและทำให้ผู้ว่างงานเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้กว่า ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมงาน อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวมีตำแหน่งงานกว่า 8,000 อัตรา ใน 2,000 อาชีพ จากบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่ง

ที่ม:สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์