คำคม ดลใจ คัมภีร์จีนว่าไว้...

อารมณ์โกรธเข้าประตูหน้า สติปัญญาก็โผออกประตูหลัง

โทษคนอื่นแก้ไขอะไรไม่ได้ โทษตนเองแก้ไขได้

ถ้าจะแพ้อย่าอ่อนแอให้ใครเห็น
ถ้าอยากเป็นคนเข้มแข็งต้องแกร่งไว้
ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องให้หนำใจ
แต่ขอให้ ได้อะไรจากน้ำตา

คนโง่เท่านั้นมักอวดตน เป็นคนฉลาด
และ.. คนโง่มักแสดงตนให้ผู้อื่นเห็น ว่าตนเป็นผู้ฉลาดเสมอ

คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเก็บไว้ในใจ

เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา

ดุจก้อนเกลือเค็มนิดหน่อยด้อยราคา
ยังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเล

การขอที่ไม่ต้องละอาย คือ ขอโทษ

การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย คือ การให้อภัย

ดอกไม้งามทรามกลิ่น นกบินหนี
ดอกกลิ่นดีหอมกาย หมายเข้าหา
ดั่งเช่นคนรูปงาม ทรามวาจา
ดูเถิดหนา ว่ามีใคร เขาหมายปอง

ผู้ชนะไม่เคยท้อถอย ผู้ท้อถอยไม่เคยชนะ

เหลือทางถอยไว้ให้กับคนอื่น
เท่ากับเหลือทางถอยไว้ให้กับตัวเอง

คนที่ไม่ค่อยฉลาดถ้าปิดปากไว้จะหลอกคนได้อีกมาก

ผู้ไร้สัจจะ ถึงจะมีความสามารถก็ไร้ประโยชน์

มีเพียงคนที่เชื่อมั่นในตนเองเท่านั้น
ที่จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้อื่น
แต่อย่าลดคนอื่นลง
เลื่อนตัวเองขึ้น


อย่าถือดีกับคนที่นอบน้อม
อย่านอบน้อมกับคนที่ถือดี

ค่าของคน อยู่ที่ผลของใจ ค่าของใคร อยู่ที่ใจของเขา