กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: เกร็ดประวัติศาสตร์ ๒ ตอน สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี

Blogger
 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  สว่างใจ เกร็ดประวัติศาสตร์ ๒ ตอน สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี

  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

  เกร็ดประวัติศาสตร์ ๒ ตอน สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี


  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรราชชายา พระนามเดิม ประไพ สุจริตกุล เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) และท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรี (ไล้) ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ ที่บ้านปากคลองด่าน ซึ่งเป็นบ้านของพระยาราชภักดี (โค สุจริตกุล) ผู้เป็นปู่
  เมื่อประสูตินั้นพระบิดามีบรรดาศักดิ์เป็นพระอรรถการประสิทธิ์ อธิบดีศาลต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สืบตามสายสกุลสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ทรงเป็นราชินิกุล โดยพระยาราชภักดี เป็นน้องชายสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรามาตา พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักศจี พระวรราชชายา
  พ.ศ. ๒๔๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ทรงเข้าเป็นนักเรียนประจำโรงเรียนราชินี เลขประจำตัว ๓๘๗ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีแล้ว เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ผู้บิดาได้นำเข้าเฝ้าถวายตัวเพื่อรับราชการฝ่ายใน พระองค์ทรงสนพระทัยในการขับร้อง ดังมีตัวอย่างปรากฏว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ โปรดเกล้าฯ ให้มีการแสดงโขนสมัครเล่น เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับหน้าที่บอกบทพากย์และเจรจาด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ทรงเป็นต้นเสียงร่วมกับพระสุจริตสุดา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ โปรดเกล้าฯ ให้มีการแสดงละครพูดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสือเถ้า สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ทรงแสดงเป็นอินทิรา ดุลยรัจน์ นางเอก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงเป็น พระยาอรรถประกาศกรณีย์ เจ้าคุณปู่ของนางเอก


 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ตามลำดับดังนี้

  วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรส และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น พระอินทราณี ตำแหน่งพระสนมเอก

  วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี

  วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี

  วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา


  ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักศจีฯ ทรงรับราชการฝ่ายในอยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ลิลิต นิราศ บทละคร และเพลงยาวพระราชทานหลายเรื่อง ได้แก่ บทละครแปลเรื่องโรเมโอและจูเลียต ลิลิตนารายณ์สิบปาง และบทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ซึ่งมีคำอำนวยพระราชทานนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ อยู่ต้นเรื่องพระราชนิพนธ์ โดยเฉพาะเรื่อง “โรเมโอและจูเลียต” เล่มที่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักศจีฯ มีลายพระราชหัตถเลขาปรากฏดังนี้  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ

 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ

  “ลิลิตพระนารายณ์สิบปาง” ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในงานฉลิงพระชนมายุครบ ๒๑ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ มีคำอำนวยดังนี้  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ

 4. #4
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ

  คำอำนวยในบทละครพูดคำฉันท์เรื่อง “มัทนะพาธา” ที่พระราชทานเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ มีดังนี้  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ

 5. #5
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ

  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ทรงได้รับพระราชทานยศนายพันโท ตำแหน่งผูบังคับการพิเศษกองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ปรากฏในหนังสืองานละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีได้เสด็จทอดพระเนตรละครพระราชนิพนธ์เรื่อง ผิดวินัย ซึ่งนายทหารกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์เล่นถวายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีทรงรับตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษกองพันที่๒ กรมทหารราบที่ ๑ และกรมทหารบกราบที่ ๑ นอกจากนั้นทางเสือป่าก็ทรงดำรงพระยศเป็นนายนาวาตรี ราชนาวีเสือป่า

  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ


  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายในทั้งสิ้นดังนี้

  ๑.เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. ชั้นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

  ๒.มหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔ และได้ทรงดำรงที่ภคินีเธอ ของเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์นี้ด้วย

  ๓.รัตนวราภรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕

  ๔.ปฐมจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕ และได้ทรงดำรงที่มหาสวามินีของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖

  ๕.นพรัตนราชวราภรณ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕

  ๖.มหาวชิรมงกุฎ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖


  ในบั้นปลายแห่งพระชนมชีพสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ ทรงสนพระทัยเรื่องธรรมะทั้งในด้านการอ่าน ฟัง และสนทนา นอกจากนั้นโปรดการปลูกต้นไม้ และเลี้ยงสัตว์

  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ สิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระหทัยวายเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เวลา ๐๗ นาฬิกา ๕๕ นาที สิริพระชนมายุ ๗๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •