หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 12
กำลังแสดงผล 11 ถึง 17 จากทั้งหมด 17

หัวข้อ: สมบัติผู้ดี

Blogger
 1. #11
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,176
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมบัติผู้ดี ๑๑


  บทที่ ๖ ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี

  - กายจริยา

  ๑) ย่อมทำการอยู่ในระเบียบแบบแผน
  ๒) ย่อมไม่ถ่วงเวลาให้ผู้อื่นคอย
  ๓) ย่อมไม่ละเลยที่จะตอบจดหมาย
  ๔) ย่อมไม่ทำการแต่ต่อหน้า

  - วจีจริยา


  ๑) พูดสิ่งใดย่อมให้เป็นที่เชื่อถือได้
  ๒) ย่อมไม่รับวาจาคล่องๆ โดยมิได้เห็นว่าการจะเป็นได้หรือไม่

  - มโนจริยา


  ๑) ย่อมเป็นผู้รักษาความสัตย์ในเวลา
  ๒) ย่อมไม่เป็นผู้เกียจคร้าน
  ๓) ย่อมไม่เข้าใจว่า ผู้ดีทำอะไรด้วยตนไม่ได้
  ๔) ย่อมไม่เพลิดเพลิน จนละเลยให้การเสีย
  ๕) ย่อมเป็นผู้รักษาความเป็นระเบียบ
  ๖) ย่อมเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชา เมื่ออยู่ในหน้าที่
  ๗) ย่อมมีมานะในการงาน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
  ๘) ย่อมเป็นผู้ทำอะไรทำจริง
  ๙) ย่อมไม่เป็นผู้ดึงดันในที่ผิด
  ๑๐) ย่อมปรารถนาความดี ต่อการงานที่ทำอยู่เสมอ 2. #12
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,176
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมบัติผู้ดี ๑๒

  บทที่ ๗ ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี

  - กายจริยา

  ๑) เมื่อเห็นใครทำผิดพลาดน่าเก้อกระดาก ย่อมช่วยกลบเกลื่อน หรือทำไม่เห็น
  ๒) เมื่อเห็นสิ่งของ ของใครตกหรือเสื่อมเสีย ย่อมต้องหยิบยื่นให้ หรือบอกให้รู้ตัว
  ๓) เมื่อเห็นเหตุร้าย หรืออันตรายจะมีแก่ผู้ใด ย่อมต้องรีบช่วย

  - วจีจริยา

  ๑) ย่อมไม่เยาะเย้ย ถากถาง ผู้กระทำผิดพลาด
  ๒) ย่อมไม่ใช้วาจาอันข่มขี่

  - มโนจริยา

  ๑) ย่อมไม่มีใจอันโหดเ-้ยม เกรี้ยวกราด แก่ผู้น้อย
  ๒) ย่อมเอาใจโอบอ้อมอารีแก่ผู้อื่น
  ๓) ย่อมเอาใจช่วยคนเคราะห์ร้าย
  ๔) ย่อมไม่เป็นผู้ซ้ำเติมคนเสียที
  ๕) ย่อมไม่เป็นผู้อาฆาตจองเวร

 3. #13
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,176
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมบัติผู้ดี ๑๓

  บทที่ ๘ ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว

  - กายจริยา

  ๑) ย่อมไม่พักหาความสบายก่อนผู้ใหญ่ หรือผู้หญิง
  ๒) ย่อมไม่เสือกสนแย่งชิง ที่นั่ง หรือที่ดูอันใด
  ๓) ย่อมไม่เที่ยวแย่งผู้หนึ่ง มาจากผู้หนึ่ง ในเมื่อเขาสนทนากัน
  ๔) เป็นผู้ใหญ่ จะไปมาลุกนั่งย่อมไว้ช่อง ให้ผู้น้อยมีโอกาสบ้าง
  ๕) ในการเลี้ยงดูย่อมเผื่อแผ่ เชื้อเชิญแก่คนข้างเคียงก่อนตน
  ๖) ในการบริโภค ย่อมหยิบยก ยื่นส่งสิ่งของแก่ผู้อื่นต่อๆ ไปไม่มุ่งแต่กระทำกิจส่วนตน
  ๗) ย่อมไม่รวบสามตะกลาม สี่กวาดฉวยเอาของที่เขาตั้งไว้เป็นกลาง จนเกินส่วนที่ตนจะได้
  ๘) ย่อมไม่แสดงความไม่เพียงพอ ในสิ่งของที่เขาหยิบยกให้
  ๙) ย่อมไม่นิ่งนอนใจ ให้เขาออกทรัพย์แทนส่วนตนเสมอ เช่น ในการเลี้ยงดู
  หรือใช้ค่าเดินทาง เป็นต้น
  ๑๐) ย่อมไม่ลืมที่จะส่งของ ซึ่งคนอื่นได้สงเคราะห์ให้ตนยืม
  ๑๑) การให้สิ่งของ หรือเลี้ยงดู ซึ่งเขาได้กระทำแก่ตน ย่อมต้องตอบแทนเขา

  - วจีจริยา

  ๑) ย่อมไม่ขอแยกผู้หนึ่งมาจากผู้ใด เพื่อพาไปพูดจาความลับกัน
  ๒) ย่อมไม่สนทนาแต่เรื่องตนฝ่ายเดียว จนคนอื่นไม่มีช่องจะสนทนาเรื่องอื่นได้
  ๓) ย่อมไม่นำธุระตนเข้ากล่าวแทรก ในเวลาธุระอื่นของเขาชุลมุน
  ๔) ย่อมไม่กล่าววาจาติเตียน ของที่เขาหยิบยกให้ว่าไม่ดี หรือไม่พอ
  ๕) ย่อมไม่ไต่ถามราคา ของที่เขาได้หยิบยกให้แก่ตน
  ๖) ย่อมไม่แสดงราคาของ ที่จะหยิบยกให้แก่ผู้ใด ให้ปรากฏ
  ๗) ย่อมไม่ใช้วาจาอันโอ้อวดตน และลบหลู่ผู้อื่น

  - มโนจริยา

  ๑) ย่อมไม่มีใจมักได้ เที่ยวขอของเขาร่ำไป
  ๒) ย่อมไม่ตั้งใจปรารถนาของรักเพื่อน
  ๓) ย่อมไม่พึงใจการหยิบยืมข้าวของ ทองเงินซึ่งกันและกัน
  ๔) ย่อมไม่หวังแต่จะพึ่งอาศัยผู้อื่น
  ๕) ย่อมไม่เป็นผู้เกี่ยงงอน ทอดเทการงานตนให้ผู้อื่น
  ๖) ย่อมรู้คุณผู้อื่นที่ได้ทำแล้วแก่ตน
  ๗) ย่อมไม่มีใจริษยา


 4. #14
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,176
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมบัติผู้ดี ๑๔

  บทที่ ๙ ผู้ดี
  ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง  - กายจริยา


  ๑) ย่อมไม่ละลาบละล้วงเข้าห้องเรือนแขก ก่อนเจ้าของบ้านเขาเชิญ
  ๒) ย่อมไม่แลลอดสอดส่าย โดยเพ่งเล็งเข้าไปตามห้องเรือนแขก
  ๓) ย่อมไม่เที่ยวฉวยโน่น หยิบนี่ของผู้อื่นดูจนเหลือเกิน ราวกับว่าจะค้นหาสิ่งใด
  ๔) ย่อมไม่เที่ยวขอ หรือหยิบฉวยดูจดหมาย ของผู้อื่นที่เจ้าของ ไม่มีความประสงค์จะให้ดู
  ๕) ย่อมไม่เที่ยวขอ หรือหยิบฉวยดูสมุดพก หรือสมุดจดรายงานบัญชีของผู้อื่น
  ซึ่งตนไม่มีธุระเกี่ยวข้องเป็นหน้าที่
  ๖) ย่อมไม่เที่ยวนั่งที่โต๊ะ เขียนหนังสือของผู้อื่น
  ๗) ย่อมไม่เที่ยวเปิดดูหนังสือ ตามโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่น
  ๘) ย่อมไม่แทรกเข้าหมู่ผู้อื่น ซึ่งเขาไม่ได้เชื้อเชิญ
  ๙) ย่อมไม่ลอบแอบฟังคนพูด
  ๑๐) ย่อมไม่ลอบแอบดูของลับ
  ๑๑) ถ้าเห็นเขาจะพูดความลับกัน ย่อมต้องหลบตา หรือลี้ตัว
  ๑๒) ถ้าจะเข้าห้องเรือนผู้ใด ย่อมต้องเคาะประตู หรือกล่าววาจาให้เขารู้ตัวก่อน

  - วจีจริยา


  ๑) ย่อมไม่ซอกแซกไต่ถามธุระส่วนตัว หรือการในบ้านของเขา ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแก่ตน
  ๒) ย่อมไม่เที่ยวถามเขาว่า นั่นเขียนหนังสืออะไร
  ๓) ย่อมไม่ถามถึงผลประโยชน์ที่เขาหาได้ เมื่อตนไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
  ๔) ย่อมไม่เอาการในบ้านของผู้ใด มาแสดงในที่แจ้ง
  ๕) ย่อมไม่เก็บเอาความลับ ของผู้หนึ่งมาเที่ยวพูดแก่ผู้อื่น
  ๖) ย่อมไม่กล่าวถึงความชั่วร้าย อันเป็นความลับเฉพาะบุคคลในที่แจ้ง
  ๗) ย่อมไม่พูดสับปลับ กลับกลอก ตลบตะแลง
  ๘) ย่อมไม่ใช้คำสบถติดปาก
  ๙) ย่อมไม่ใช้ถ้อยคำมุสา

  - มโนจริยา


  ๑) ย่อมไม่เป็นคนต่อหน้าอย่างหนึ่ง ลับหลังอย่างหนึ่ง
  ๒) ย่อมเป็นผู้รักษา ความไว้วางใจของผู้อื่น
  ๓) ย่อมไม่แสวงประโยชน์ ในทางที่ผิดธรรม
  ๔) ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรง


 5. #15
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,176
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมบัติผู้ดี ๑๕

  บทที่ ๑๐ ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว  - กายจริยา


  ๑) ย่อมไม่เป็นพาลเที่ยวเกะกะระรั้ว และกระทำร้ายคน
  ๒) ย่อมไม่ข่มเหงผู้อ่อนกว่า เช่น เด็ก หรือผู้หญิง
  ๓) ย่อมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เจ็บอาย เพื่อความสนุกยินดีของตน
  ๔) ย่อมไม่หาประโยชน์ ด้วยอาการที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  ๕) ย่อมไม่เสพสุราจนถึงเมา และติด
  ๖) ย่อมไม่มั่วสุมกับสิ่งอันเลวทราม เช่น กัญชา ยาฝิ่น
  ๗) ย่อมไม่หมกมุ่นในการพนัน เพื่อจะปรารถนาทรัพย์
  ๘) ย่อมไม่ถือเอาเป็นของตน ในสิ่งที่เจ้าของไม่อนุญาตให้
  ๙) ย่อมไม่พึงใจ ในหญิงที่มีเจ้าของหวงแหน


  - วจีจริยา

  ๑) ย่อมไม่เป็นพาลพอใจทะเลาะวิวาท
  ๒) ย่อมไม่พอใจนินทาว่าร้ายกัน และกัน
  ๓) ย่อมไม่พอใจพูดส่อเสียด ยุยง
  ๔) ย่อมไม่เป็นผู้สอพอ ประจบประแจง
  ๕) ย่อมไม่แช่งชักให้ร้ายผู้ใด

  - มโนจริยา


  ๑) ย่อมไม่ปองร้ายผู้อื่น
  ๒) ย่อมไม่คิดทำร้ายผู้อื่น เพื่อประโยชน์ตน
  ๓) ย่อมมีความเหนี่ยวรั้งใจตนเอง
  ๔) ย่อมเป็นผู้มีความละอายแก่บาป 6. #16

  สมบัติผู้ดี

  ขอบคุณมากมาย ขอบคุณเหลือหลาย ท่านช่วยมากเชียว:l-

 7. #17
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ คนนครผำ
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  กระทู้
  87

  กราบขอบพระคุณเจ้าของกระทู้เป็นอย่างสูง...

  กราบขอบพระคุณเจ้าของกระทู้เป็นอย่างสูง...ที่ได่นำควมฮู้มาให้พี่น้องเฮาฮับฮู้ ขอบพระคุณอีกเทื่อครับ:*-

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •