คาถาบูชาดวงชาตานะโม เม สัพพะเทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถื สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
สัพเพเทวา มัง ปาลายันตุ สัพพะทา
ภะวันตุเม ฯ..............ปัจจุบัน นิยมการผูกดวงชาตาของตน เอาไว้สำหรับสักการบูชา เรียกกันว่า
"ดวงพิชัยสงคราม" หรือมิฉะนั้นก็เอาดวงชาตาบรรจุไว้ในฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชาตา
พึงว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสัการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแล ฯ