เสียดายวัน เวลา ที่เลยผ่าน
เสียดายวัย สังขาร เคยสดใส
ประโยชน์ที่ ควรสร้าง กลับร้างไป
ความสามรถ เก็บไว้ ใต้ฝุ่นละออง...ฯ