โคลง "อนงค์นาง"

พระพุทธผุดผ่องพ้น ผองพาล
ดับซึ่งกิเลสมาร แม่นแท้
เบิกสัตว์ล่วงสงสาร สามโลก
สุขร่มเย็นยืนแล้ ท่านชี้นิพพาน

พระธรรมเจิดแจ่มแจ้ง ในจิต
นำแก่นสารชีวิต ผ่องหล้า
ตัวตนแก่ตายติด ตามทั่ว
เดินมุ่งสายกลางกล้า ล่วงพ้นทุกข์ภัย

พระสงฆ์เป็นดั่งพื้น ผืนนา
คือที่ทายกมา แต่งสร้าง
ปลูกบุญทั่วอาณา นับเนื่อง
สืบส่ำธรรมสัจจ์อ้าง ทั่วทั้งวินัย

อนงค์นางนุชแน่งน้อย เนานวล
เติมแต่งศีลชินชวน สู่ฟ้า
ภาวนาเนื่องนานครวญ ดับชั่ว
เห็นแจ่มทุกข์แบบบ้า ฆ่าสิ้นพบศานติ์

บาปตนเต็มตื่มแต้ม กรรมเวร
โฉดชั่วชนเฉกเดน ต่ำใต้
กลับตัวเลี่ยงเหลวเลน ลึกหล่ม นรกนา
เห็นแก่สุขสวรรค์ไซร้ พี่สร้างทานศีล


โดย ปติ ตันขุนทด
ที่มา.....Forward mail